Schedule

» The 5th Chinese Dry Eye Congress -Keynote speech

Date December 8, 2019 / 9:40 am - 10:00 am
Venue Shangri-La Hotel, Guangzhou

“Optimal treatment for meibomian gland dysfunction by its severity”

Reiko Arita(LIME W.G.)

■ Venue Information

Venue https://www.shangri-la.com/
Map 1 Huizhan E Rd, Haizhu, Guangzhou, Guangdong, China