Schedule

» The 5th Chinese Dry Eye Congress -Lumenis Dryeye Symposium

Date December 7, 2019 / 4:10 pm - 4:30 pm
Venue Shangri-La Hotel, Guangzhou

“Infinite possibilities of M22”

Reiko Arita(LIME W.G.)

■ Venue Information

Venue https://www.shangri-la.com/
Map 1 Huizhan E Rd, Haizhu, Guangzhou, Guangdong, China